g039

 

g039 white absoluto

White Absoluto – Glaze Surface

All tiles available in : 60cm x 60cm | 30cm x 60cm | 30cm x 30cm